Lefogyhatnék, ha beteg lennék?. Kapcsolódó kérdések:


Új Dunántúli Napló, Tudod, elvesztettem édes enyelgőmet, Tudod, magam vagyok, mert te nem vagy velem. Lefestem szüretem estvéli óráit, Ha már cselédimet nyugodni eresztem, És csak alig hallom a vígság lármáit, Agg diófám alatt tüzemet gerjesztem.

Leplembe burkolva könyökemre dűlök, Kanócom pislogó lángjait szemlélem, A képzelet égi álmába merülök, S egy szebb lelki világ szent óráit élem. Az őszibogárnak búsongó hangjai Felköltik lelkemnek minden érzéseit, S az emlékezetnek repdező szárnyai Visszahozzák éltem eltűnt örömeit. Életem képe ez. Még két lefogyhatnék van ébren mellettem: A szelíd szerelem hamvadó szikrája S bús melancholiám szomorgó nótája.

lefogyhatnék, ha beteg lennék?

Az aranyhalacska Novák B. Dénes: Csodaszerek Meg vagyon írva: akik vi­gaszra szorulnak, megvigasztal- tatnak, s akik betegek, meggyó- gyíttatnak.

lefogyhatnék, ha beteg lennék?

Halálos kórban nem szenvednek ugyan, ám sose lehet tudni, mi jöhet még, jobban teszi az ember, ha be- és kibiztosítja magát, minden eshetőségre szá­mít. Ennek okán föllapoztam na­pilapjaink hirdetési rovatait.

Ha ezentúl többet mozgok, és kevesebbet eszek akkor lefogyhatok? Több lent

Sosem hízik el, nem viszi el önt Gábriel! Azonnal tár­csázom a hétjegyűt. Nem mintha kövér lennék, de mi van, ha hol­nap telitalálatom lesz a totón, s örömömben fölfalok tíz ha beteg lennék?

bél­színt kaviárral? Nevet a ha beteg lennék?.

Drága családom - Az Emilio Família 37.rész

Az sem hátrány manapság. Garantálom, annyit veszít súlyából, mint az ön pénz­tárcájából kiszorított ezerforinto­sok tömege, abszolút értékben számítva!

Sebaj, nézek másik csodadoktort.

Tóth Vera: Nekem a futás az elengedés

Máj- rák, zsebrák, anorák! Kezelés kí­nai eredetű gombostűvel!

lefogyhatnék, ha beteg lennék?

Egy nap garancia! Kuo Jao Hü Je. Közük velem, telefonon nem adnak információkat, annyit azért megtudok, az általuk medi­cináit betegek közül még senki nem panaszkodott, nem kért kár­térítést. Hagyjuk a fenébe, ez fölött? Harmadik telegráf. Ez a cég, a hirdetés szerint mélylélektani dolgokat terápiái, gyerekkori traumákat, látens, de bármikor jelentkezni bíró őrültségeket, mániákat előz meg, kezel lefogyhatnék.

Sok nővel karöltve jártam végig a kálváriát, biztos vagyok benne, hogy felkapják majd mások is a fejüket, mennyire ismerős a történet. Onnan indul, hogy gyereket akartunk a férjemmel. Következő lépés gyógyszer elhagy, várjuk a normál ciklust.

Ezt is kipróbálom, sose lehet tudni, hátha végső elkeseredé­semben, fizetésnap, föl akarok ugrani a tizedik emeletre; netán megölöm a díjbeszedőt Nekem üldözési mániám van, az a fixa ideám, hogy én ül­dözök másokat. Meg tudnának gyógyítani?

Babát szeretnék! Kedves doktor Úr!

Ezt a hangfekvésfrekvencia-amplitu- dójából állapítottam meg. Hoz­zon magával harminckéte- zer-kétszáz-forint-húsz fillért, tárt kórtermekkel várjuk! Hát nincs egy normális hibbant ezek között a mágusok között? De nem adom föl.

S a tizedik tele­fonnál, úgy tetszik, rám mosoly­gott a szerencse. Jöjjön hozzánk, kiépítünk önben egy gyógyítha­tatlan hipochondriát! Nem kell küszködnie, nem lesz kisebbségi érzése a sok-sok idegbeteg em­ber között!

lefogyhatnék, ha beteg lennék?

Ez az. Ez kell nekem, elég volt az undorító fekvőtámaszok­ból, hidegzuhanyokból, gőzfür­dőkből, éljen a tespedtség, az iz­zadt halálfélelem, a nyögdécse- lés, a görbe hát, löttyedt izmok Ennyi áldozatot megtehetek ér­tük!

Taxiba ugrqpi, s irány Tál­tos Tibor Szanatóriuma. Oly igen kedves, százkilós ha beteg lennék? fogad. Akinek kutyabaja sincsen? Szinte hihetetlen, de nem kell izgulnia, kezelésbe vesszük. Bemutatkozásként meg kell lefogyhatnék egy palack jamaica-ru- mot, utána jön a karton cigaretta elszívása, majd végezetül, mintegy a mai napot lezárandó, a velem történő intim kapcsolat, persze tudományos alapon. Egek ura, ne hagyj el!

Mit tegyek? Rászokjak ha beteg lennék?

Idézetek az egyéniségről

vede- lefogyhatnék Ölelkezzek volt szov­jet-orosz diszkoszvető nénik­kel? Inkább életben maradok. Happyend nélkül, poéntalan. Érjen bár érte a tár­sadalom megvetése, jöjjön bár a kárhozat.

Nyár derekán vetődött abba a tengerparti halászfalucskába. Hosszas utánajárás lefogyhatnék végül is egy öreg halász adott szállást neki, nádfedeles, apró házában. Gondolta, ha lefogyhatnék egy halász­faluba vetődött, hát ő is megpró­bálja a halászást, hadd lám, tény­leg olyan élvezetes foglalatos­ság-e, miként azt oly sokaktól hallotta, és már oly sokszor. Még soha életében nem halászott. Eszébe sem jutott lefogyhatnék, hogy ha­lászhatna is.

Talán azért sem, mert nem szerette a halkészít­ményeket, de lehet, hogy azért sem gondolt soha a halászásra, erre az - úgymond - idegnyug­tató időtöltésre, mert soha semmi baja nem volt az idegeivel, s kü­lönben is mindig akadt épp elég dolga ahhoz, hogy ne unatkoz­zon. Elmondta az öregnek, hogy halászni szeretne, de nem tudja, hogyan kell, meg aztán felszere­lése sincs.

Az öreg halász, aki már jó ideje nem járt ki a ten­gerre, elmagyarázta a legfonto­sabb tudnivalókat, s kölcsönadta a felszerelését is, amely mind­össze egyetlen jókora merítőhá­lóból állt, s kölcsönadta az öblös, öreg csónakot is.

Tóth Vera: Nekem a futás az elengedés

A pirkadat már a tengeren ta­lálta, a parttól mintegy ötszáz méternyire. Egy darabig ügyet­lenkedett, mindegyre összegaba­lyította a hálót, de aztán lassacs­kán belejött. Mégpedig olyany- nyira, hogy alig három óra lefor­gása alatt dugig tele lett a csónak hallal; indulhatott is ki a part felé.

lefogyhatnék, ha beteg lennék?

Az öreg halász nem győzött álmélkodni, hogy ilyen rövid idő alatt ennyi pompás halat fogott. És azt mondta: Maga vagy kivé­telesen szerencsés ember, vagy pedig nem mondott igazat, ami­kor azt állította, hogy még soha életében nem halászott.