Ír moha lefogy


Ír moha lefogy a madár ágrul ágra, Száll az ének szájrul szájra Arany János Buda halála Ahogy a madár száll ágról ágra, úgy száll szájról szájra a magyarok származásának mondája.

ír moha lefogy

Az apa elmeséli fiának, az később az ő fiának. Egyszer majd ti is elmesélitek utódaitoknak, honnan jöttünk, hogyan kerültünk ide ebbe a szép országba. Hallgassátok meg! Hol volt, hol nem volt, messze napkelet felé volt egyszer egy híres-nevezetes fejedelem, akit Nimródnak hívtak.

Ír Moha Növények – Növekvő Ír Moha a Kertben

Száz gulyása, ezer csikósa, tömérdek nyája, ménese volt ennek a fejedelemnek. De ő nem azokra volt büszke, hanem két fiára.

  1. Lehetőségek a mohatermesztésben - csinálja japán módra - romance-tv.hu
  2. algakonyha: Ír moha

Hunornak hívták az öregebbiket, Magyarnak a fiatalabbikat. Egyformán derék, jó növésű legény volt mind a kettő.

Sas a szemük, villám a kezük.

ír moha lefogy

Nagy vadászember volt Nimród, s akármerre űzte-kergette a vadat, mindenfelé elkísérte a két fia. Mondta is neki a felesége, Enéh királynő: - Nem jó vége lesz annak, uram királyom, ha te úgy rákapatod a gyerekeket a vadászatra.

Később a fiúk apjuk nélkül ír moha lefogy elmentek vadászni. Egyszer éppen apjuk országának a határán vadászgattak kíséretükkel. Ötven deli levente kísérte Hunort, ötven nyalka legény Magyart.

Sok madarat halomra nyilaztak, dárdájuk számtalan vadat leterített. A két testvér már éppen hazafelé készülődött, mikor hirtelen egy gímszarvas bukkant fel előttük. De olyan ír moha lefogy, amilyent még sohase láttak. Fehér a szőre, mint a hó, ragyog a szeme, mint a gyémánt, ágas-bogas két szarva pedig egymásba ír moha lefogy olyan, mint a koszorú. Hajrá, száz vitézükkel utána a csodaszarvasnak!

Árkon-bokron keresztül, hegyről le, hegyre fel, sűrűből tisztásra, mezőről berekbe. Reggeltől napszállatig nyomában voltak, de csak nem érték el a szarvast. Mikor már úgy volt, hogy mindjárt elfogják, nagyot szökkent a gyönyörű állat, s egy locsogós, mocsaras ingoványban helios zsírégetés elveszett a szemük elől. A daliák egymásra néztek. Körülnéztek, s csudaszép tájékot láttak maguk körül.

Ír moha fogyás receptje

Selyem a füve a legelőknek, mézes a gyümölcse a fáknak, az erdőben seregestül az őz, nyüzsög a folyóban a hal. Haza is ment a két testvér az öregekhez. Nimród fejedelem helyben is hagyta szándékukat, csak Enéh királyné sopánkodott: - Jaj, édes gyerekeim, mi lesz belőletek azon a vadon helyen? Ki főz nektek ebédet, ki mossa ki gyolcsruhátokat? Csakugyan adott is. Mire a fejedelem fiai a száz vitézzel visszatértek a szigetre, már messziről vidám muzsikaszó és ének fogadta őket.

ír moha lefogy

Egy szomszéd fejedelemnek, Dul királynak a két lánya mulatott, mind a kettő ötven-ötven lánypajtásával. Táncoltak, bújócskáztak, libegtek-lebegtek a holdfényben, mint liliomvirágok a szélben. Hunor és Magyar összenéztek a vitézekkel. Ebből lesz csak nagy lakodalom! Úgy is lett!

Közibük vágtattak, minden legény a nyergébe kapott egy lányt, és azt mondta neki: - Én az urad leszek, te a feleségem. Ásó-kapa válasszon el bennünket egymástól. Hunornak és Magyarnak a két királylány jutott. A helyet pedig megfelezték egymással. Napnyugati fele jutott Hunor népének, s azok voltak a hunok.

ír moha lefogy

A keleti fele jutott Magyar leventének, s ezeknek utódjait nevezték magyaroknak. Az országot Szittyaországnak. Ez a szép monda pedig szálljon tovább is szájról szájra. Úgy elszaporodtak, mint fűszál a réten, s alig fértek el egymástól. Ha a hun halász ki akarta vetni hálóját a folyóba, rátámadt a ír moha lefogy halász: - Ez az én folyóm, keress magadnak halat máshol! Máskor meg ír moha lefogy hun pásztor kergette el a magyar pásztor barmát a legelőről: - Itt az én marhámnak terem a fű, szedd fel innét a sátorfádat!

Egyszer aztán azt mondták a hunok vezérei a magyarok vezéreinek: - Az itt a hiba, testvérek, hogy kicsiny már Szittyaország két ilyen nagy népnek.

Gyertek, keressünk közösen más hazát, ahol jobban elférünk. Hanem ha ti itt hagytok bennünket, és kerestek magatoknak új hazát, akkor nekünk, magyaroknak elég nagy lesz Szittyaország. Megígérték nekik, hogy ha olyan hazára találnak, amely őket is be tudja fogadni, akkor hírt adnak magukról. Volt a hunoknak egy szentnek tartott sasféle madaruk, a turulmadár.

Lehetőségek a mohatermesztésben – csinálja japán módra

Az röpködött előttük, az utat mutatva, mikor megindultak új hazát keresni napnyugat felé. Sok országot bejártak, sok népet legyőztek a hunok, míg elértek a Duna mellé, a mai Magyarországra. Itt a római nép volt az úr, mégpedig igen nagy úr. A világ egyik szélétől a másikig ért a római császár hatalma.